Duolingo
Site language: English
Get started

rhyngrwyd

Translation

internet

Maen
nhw'n
dweud
bod
nhw
wedi
cael
llond
bol
o
'r
rhyngrwyd
erbyn
hyn
.

They say that they are fed up with the internet now.

Mae
'r
rhyngrwyd
yn
ein
pentref
yn
araf
iawn
.

The internet in our village is very slow.

Ga
i
gysylltu
รข
'r
rhyngrwyd
yma
?

May I connect to the internet here?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started