Duolingo
Site language: English
Get started

salw

Translation

ugly

Mae
ci
Sioned
ac
Owen
yn
salw
iawn
!

Sioned and Owen's dog is very ugly!

Mae
'r
dyn
yn
y
llun
yn
edrych
yn
salw
.

The man in the picture looks ugly.

Dyw
Dylan
ddim
yn
salw
!

Dylan is not ugly!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started