Duolingo
Site language: English
Get started

syth

Translation

straight

Ar
ôl
awr
o
waith
roedd
y
drws
yn
syth
eto
.

After an hour of work the door was straight again.

Mae
'r
llwybr
newydd
yn
mynd
yn
syth
i
Aber
.

The new path goes straight to Aber.

Ydy
gwallt
Megan
yn
syth
?

Is Megan's hair straight?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started