Welsh

trydan

English
electricity

Example sentences

WordExampleTranslation
trydanExampleDyw'r trydan yn swyddfa Sioned ddim yn gweithio heddiw.TranslationThe electricity in Sioned's office is not working today.
trydanExampleDwedodd Siân bod ei theulu'n defnyddio trydan i goginio.TranslationSiân said that her family uses electricity for cooking.
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.