Duolingo
Site language: English
Get started

wyrdd

Translation

green, gwyrdd (SM)

Dw
i
ddim
yn
hoffi
'r
crys
-
mae
e'n
rhy
wyrdd
.

I don't like the shirt - it's too green.

Dydy
car
Hefin
ddim
yn
frown
ond
yn
wyrdd
.

Hefin's car is not brown, but green.

Mae
dodrefn
Sioned
yn
wyrdd
.

Sioned's furniture is green.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started