Duolingo
Site language: English
Get started

ydyn

Translation

Yes

Ydyn
nhw'n
chwarae
rygbi
?
Ydyn
,
yn
Abertawe
.

Do they play rugby? Yes, in Swansea.

1 Comment

Dyn
ni'n
hoffi
gweithio
?
Ydyn
!

Do we like working? Yes!

2 Comments

Ydyn
ni
eisiau
yfed
gwin
?

Do we want to drink wine?

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started