Duolingo
Site language: English
Get started

yn

Translation

in, at

Mae
Owen
eisiau
bwyta
pannas
yn
Efrog
Newydd
.

Owen wants to eat parsnips in New York.

Dych
chi'n
dod
o
Ffrainc
yn
wreiddiol
?

Do you come from France originally?

Mae
Owen
yn
prynu
pannas
yn
Lloegr
.

Owen buys parsnips in England.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started