Duolingo
Site language: English
Get started

yn

Translation

in, at

Dych
chi'n
dod
o
Ffrainc
yn
wreiddiol
?

Do you come from France originally?

Mae
Owen
yn
prynu
pannas
yn
Lloegr
.

Owen buys parsnips in England.

Mae
'r
gaeaf
yn
oer
yn
Norwy
.

The winter is cold in Norway.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started