Languages

  • English - Level 22
    Next level: 3051 XP
    Total XP: 19449 XP
hiệp

hiệp (hip866701)

tôi là người sao hỏa đến trái đất với mục đích hòa bình I am a Martian coming to Earth for peaceful purposes