Languages

  • English - Level 11
    Next level: 291 XP
    Total XP: 3609 XP
Nguyễn đình Hoàng

Nguyễn đình Hoàng (kakahoang)

30 tuổi, làm việc tại Tp Hồ Chí Minh