Languages

 • English - Level 11
  Next level: 736 XP
  Total XP: 3164 XP
 • Vietnamese - Level 6
  Next level: 79 XP
  Total XP: 671 XP
 • Russian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
o0o Linh Nguyễn o0o

o0o Linh Nguyễn o0o (linhvalinh)

Haiz ức duo sao chỉ có mỗi khóa học tiếng anh cho người Việt thế hử?