Languages

  • English - Level 6
    Next level: 210 XP
    Total XP: 540 XP
  • Vietnamese - Level 1
    Next level: 60 XP
    Total XP: 0 XP
mary_miyoko_chan

mary_miyoko_chan (mary_miyoko_chan)

các người nghĩ mình là ai mà nói tôi các người là tôi chắc, các người thì hiểu gì tôi mà ói vậy.Kể từ bây giờ đừng gọi tôi với cái giọng đó