Languages

 • German - Level 12
  Next level: 530 XP
  Total XP: 4370 XP
 • Vietnamese - Level 6
  Next level: 300 XP
  Total XP: 450 XP
 • Swedish - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • English - Level 1
  Next level: 10 XP
  Total XP: 50 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Danish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Esperanto - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Ngọc Anh

Ngọc Anh (na.na.k6)

Đính chính lại nhá: TAO HIỀN VL