Languages

 • Italian - Level 25
  Total XP: 50388 XP
 • English - Level 11
  Next level: 485 XP
  Total XP: 3415 XP
 • French - Level 6
  Next level: 89 XP
  Total XP: 661 XP
 • German - Level 4
  Next level: 40 XP
  Total XP: 260 XP
 • Portuguese - Level 3
  Next level: 77 XP
  Total XP: 123 XP
 • Esperanto - Level 2
  Next level: 5 XP
  Total XP: 115 XP
 • Catalan - Level 2
  Next level: 15 XP
  Total XP: 105 XP
 • Guarani (Jopará) - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Nancy Mers

Nancy Mers (nancymers)

Apasionada del idioma italiano••• oʇɹǝıqnɔsǝp ɹǝs ǝqǝp ǝnb oıɹǝʇsıɯ un ʎoS ••ღღ ǝsoɔ ǝl ǝɹǝpǝʌ ǝ ǝɹıʇuǝs ıp opoɯ ouɐɹʇs oun oH


SettingsLogout