Languages

 • English - Level 13
  Next level: 161 XP
  Total XP: 5839 XP
 • German - Level 7
  Next level: 123 XP
  Total XP: 1002 XP
 • French - Level 4
  Next level: 9 XP
  Total XP: 291 XP
 • Welsh - Level 2
  Next level: 20 XP
  Total XP: 100 XP
 • Esperanto - Level 2
  Next level: 20 XP
  Total XP: 100 XP
 • Ukrainian - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Irish - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Russian - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Italian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Portuguese - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Dutch - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Danish - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Swedish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Polish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Turkish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Nguyễn Hữu Nguyên

Nguyễn Hữu Nguyên (nguyen32mayman)

THÀ ĐỂ GIỌT MỒ HÔI RƠI TRÊN TRANG SÁCH CHỨ ĐỪNG ĐỂ GIỌT NƯỚC MẮT RƠI TRÊN ĐỀ THI