Languages

 • Vietnamese - Level 4
  Next level: 80 XP
  Total XP: 220 XP
 • English - Level 3
  Next level: 10 XP
  Total XP: 190 XP
 • French - Level 2
  Next level: 10 XP
  Total XP: 110 XP
 • Portuguese - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Turkish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
nguyen ngoc bao an

nguyen ngoc bao an (nguyenngocbaoan)

trời ơi , có ai thấy chị ...yummy... đâu không?