Languages

 • German - Level 25
  Total XP: 66246 XP
 • English - Level 25
  Total XP: 61787 XP
 • Vietnamese - Level 25
  Total XP: 31548 XP
 • French - Level 20
  Next level: 1300 XP
  Total XP: 15700 XP
 • Ukrainian - Level 14
  Next level: 1474 XP
  Total XP: 6026 XP
 • Portuguese - Level 13
  Next level: 969 XP
  Total XP: 5031 XP
 • Spanish - Level 12
  Next level: 495 XP
  Total XP: 4405 XP
 • Dutch - Level 10
  Next level: 740 XP
  Total XP: 2260 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 10
  Next level: 750 XP
  Total XP: 2250 XP
 • Welsh - Level 8
  Next level: 510 XP
  Total XP: 1140 XP
 • Swedish - Level 7
  Next level: 346 XP
  Total XP: 779 XP
 • Danish - Level 7
  Next level: 375 XP
  Total XP: 750 XP
 • Turkish - Level 6
  Next level: 236 XP
  Total XP: 514 XP
 • Esperanto - Level 6
  Next level: 247 XP
  Total XP: 503 XP
 • Catalan - Level 6
  Next level: 300 XP
  Total XP: 450 XP
 • Polish - Level 6
  Next level: 300 XP
  Total XP: 450 XP
 • Irish - Level 6
  Next level: 300 XP
  Total XP: 450 XP
 • Italian - Level 5
  Next level: 133 XP
  Total XP: 317 XP
 • Romanian - Level 5
  Next level: 150 XP
  Total XP: 300 XP
 • Russian - Level 5
  Next level: 150 XP
  Total XP: 300 XP
 • Hungarian - Level 4
  Next level: 100 XP
  Total XP: 200 XP
 • Hebrew - Level 4
  Next level: 100 XP
  Total XP: 200 XP
 • Greek - Level 3
  Next level: 60 XP
  Total XP: 140 XP
 • Swahili - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Guarani (Jopará) - Level 2
  Next level: 30 XP
  Total XP: 90 XP
 • Chinese - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • High Valyrian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
nguyenthaman

nguyenthaman

Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm , đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua .