Languages

 • English - Level 18
  Next level: 1317 XP
  Total XP: 12183 XP
 • Vietnamese - Level 4
  Next level: 80 XP
  Total XP: 220 XP
 • French - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Tuấn Dũng (ntdunghp)

Tôi đã vào năm học lớp 6 nên thời gian vào Duolingo rất ít. Xin đừng cố tiếp cận. Tôi sẽ liên lạc lại vào hè năm 2017. Cám ơn :)