Languages

 • English - Level 16
  Next level: 378 XP
  Total XP: 10122 XP
 • French - Level 10
  Next level: 17 XP
  Total XP: 2983 XP
 • German - Level 10
  Next level: 499 XP
  Total XP: 2501 XP
 • Spanish - Level 9
  Next level: 141 XP
  Total XP: 2109 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 8
  Next level: 80 XP
  Total XP: 1570 XP
 • Italian - Level 8
  Next level: 410 XP
  Total XP: 1240 XP
 • Vietnamese - Level 7
  Next level: 123 XP
  Total XP: 1002 XP
 • Swedish - Level 7
  Next level: 195 XP
  Total XP: 930 XP
 • Dutch - Level 5
  Next level: 80 XP
  Total XP: 370 XP
 • Polish - Level 4
  Next level: 99 XP
  Total XP: 201 XP
 • Portuguese - Level 4
  Next level: 100 XP
  Total XP: 200 XP
 • Ukrainian - Level 3
  Next level: 56 XP
  Total XP: 144 XP
 • Hebrew - Level 3
  Next level: 71 XP
  Total XP: 129 XP
 • Danish - Level 3
  Next level: 71 XP
  Total XP: 129 XP
 • Hungarian - Level 3
  Next level: 75 XP
  Total XP: 125 XP
 • Irish - Level 3
  Next level: 77 XP
  Total XP: 123 XP
 • Welsh - Level 3
  Next level: 77 XP
  Total XP: 123 XP
 • Russian - Level 3
  Next level: 78 XP
  Total XP: 122 XP
 • Greek - Level 3
  Next level: 79 XP
  Total XP: 121 XP
 • Esperanto - Level 3
  Next level: 79 XP
  Total XP: 121 XP
 • Romanian - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Turkish - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
◤Nguyễn lê Tấn Tài◥™

◤Nguyễn lê Tấn Tài◥™ (tantai_2004)

◄.........Mk là tantai_2004 đây.........► ❤...Hãy theo dõi mk các bạn nhé...❤ .........✿ Cảm ơn các bạn nhoa ✿........ ღGOOD_LUCKღ


SettingsLogout