Languages

 • English - Level 12
  Next level: 542 XP
  Total XP: 4358 XP
 • French - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Vietnamese - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • German - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Dương Thị Thanh Dung

Dương Thị Thanh Dung (thanhdung2005)

Hân hạnh được làm quen với các bạn!