Languages

 • English - Level 22
  Next level: 1847 XP
  Total XP: 20653 XP
 • Japanese - Level 3
  Next level: 70 XP
  Total XP: 130 XP
 • French - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Sy Nguyen

Sy Nguyen (titrabui)

Không làm được cái trò gì hết