Languages

 • English - Level 12
  Next level: 896 XP
  Total XP: 4004 XP
 • German - Level 10
  Next level: 70 XP
  Total XP: 2930 XP
 • Indonesian - Level 9
  Next level: 120 XP
  Total XP: 2130 XP
 • Vietnamese - Level 9
  Next level: 450 XP
  Total XP: 1800 XP
 • French - Level 8
  Next level: 110 XP
  Total XP: 1540 XP
 • Japanese - Level 4
  Next level: 96 XP
  Total XP: 204 XP
 • Chinese - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Polish - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Esperanto - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Swedish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Greek - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Irish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Danish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Hebrew - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Turkish - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Ukrainian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Klingon - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • High Valyrian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Swahili - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Hindi - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Hawaiian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Navajo - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Czech - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Anh Luu

Anh Luu (tu2007q)

Mình rất thân thiện và cũng rất nghiện lings,ai có nhiều lings thì cho ít nhé!!