Languages

 • English - Level 14
  Next level: 1045 XP
  Total XP: 6455 XP
 • Spanish - Level 4
  Next level: 89 XP
  Total XP: 211 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Lê Văn Giới

Lê Văn Giới (vangioilee)

Bạn nghĩ rằng tôi nghĩ rằng bạn đang nghĩ tôi nghĩ những gì mà bạn nghĩ là những gì mà tôi đang nghĩ, nhưng không tôi không bao giờ suy nghĩ