Languages

  • English
    Total XP: 6455 XP
  • Spanish
    Total XP: 211 XP
Lê Văn Giới

Lê Văn Giới (vangioilee)

Bạn nghĩ rằng tôi nghĩ rằng bạn đang nghĩ tôi nghĩ những gì mà bạn nghĩ là những gì mà tôi đang nghĩ, nhưng không tôi không bao giờ suy nghĩ